Yrittäjyydellä elinvoimaa: Keuruun tarina

Yrittäjyys on monille paikkakunnille avain elinvoimaisuuteen ja kehitykseen. Keuruu ei ole tässä suhteessa poikkeus sääntöön. Kaunis kaupunki on tunnettu paitsi upeasta luonnostaan, myös vahvasta yrittäjyyskulttuuristaan, joka on vuosien varrella tuonut elinvoimaa ja kasvua alueelle.

Keuruun yrittäjät eivät ole pelkästään talouden moottoreita, vaan he ovat yhteisön rakentajia ja visioijia. Keuruun tarina osoittaa, että vahva yrittäjyyskulttuuri yhdistettynä tukipalveluihin ja yhteisöllisyyteen voi luoda menestyksekkään kaupungin, joka kasvaa ja kehittyy vuosi vuodelta.

Yrittäjyys ytimessä

Keuruu sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa, ja sen historia ja talouselämä ovat olleet vahvasti sidoksissa metsäteollisuuteen ja maatalouteen. Kaupunki on kuitenkin onnistunut monipuolistamaan yritystoimintaansa ajan myötä, mikä on osaltaan vahvistanut sen elinvoimaa ja taloudellista kestävyyttä. Yrittäjillä on ollut merkittävä rooli tässä kehityksessä.

Nykyään Keuruu ei ole pelkästään metsäteollisuuden ja maatalouden varassa. Kaupungissa on monipuolista yritystoimintaa eri aloilla, kuten palvelusektorilla, teknologiassa, matkailussa ja kulttuurissa. Kenties kotimaiset nettikasinot ovat seuraava aluevaltaus, kun Veikkauksen monopoli murenee. 

Yrittäjät ovat olennainen osa tätä muutosta, sillä he tuovat alueelle uusia ideoita, näkemyksiä ja innovaatioita. Heidän rohkeutensa ja yrittäjyysasenteensa ovat luoneet uusia työpaikkoja ja kasvumahdollisuuksia.

Yritykset ja yrittäjät eivät ainoastaan luo taloudellista hyvinvointia, vaan heidän toimintansa vaikuttaa myös kaupungin elinvoimaan monin eri tavoin. Uudet palvelut ja tuotteet rikastuttavat paikallista tarjontaa, houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita ja matkailijoita sekä luovat yhteisöllisyyttä. 

Lisäksi yrittäjien verkostot ja yhteistyömahdollisuudet voivat synnyttää synergiaetuja, joista hyötyvät niin paikalliset asukkaat kuin yrityksetkin.

Yritysten tukeminen

Keuruun menestys yrittäjyyden ja monipuolisen yritystoiminnan saralla ei perustu pelkästään vahvaan yrittäjähenkisyyteen, vaan myös paikallisten tukipalvelujen merkittävään rooliin. 

Kehittämisyhtiö Keulink on tässä suhteessa kaupungin tärkeä voimavara, joka tarjoaa monipuolisia resursseja ja tukea paikallisille yrittäjille. Keulinkin tarjoamat palvelut ovat olleet avainasemassa yritysten kasvun ja menestyksen tukemisessa.

Keulinkin toiminta kattaa useita keskeisiä osa-alueita:

  • Neuvonta ja tuki: Keulink tarjoaa yrittäjille neuvontaa ja asiantuntija-apua eri liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Asia voi liittyä esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, markkinointiin, rahoitukseen tai kansainvälistymiseen. Neuvonta auttaa yrittäjiä tekemään parempia päätöksiä ja välttämään mahdollisia sudenkuoppia.
  • Koulutus: Keulink järjestää erilaisia koulutusohjelmia ja tilaisuuksia, jotka auttavat yrittäjiä kehittämään osaamistaan ja pysymään ajan tasalla alan trendeistä ja muutoksista. Koulutus edistää yrittäjien ammattitaitoa ja valmiuksia johtaa yritystään menestyksekkäästi.
  • Rahoitusmahdollisuudet: Yritysten kasvuun ja investointeihin liittyvät rahoitusratkaisut voivat olla merkittävässä roolissa. Keulink auttaa yrittäjiä löytämään sopivia rahoituslähteitä ja tarvittaessa laatimaan rahoitushakemuksia. Tämä auttaa yrityksiä saamaan tarvitsemaansa rahoitusta ja mahdollistaa niiden kehittymisen.
  • Yhteistyö ja verkostoituminen: Keulink toimii sillanrakentajana yrittäjien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Toiminta edistää yhteistyötä ja verkostoitumista, mikä voi avata uusia mahdollisuuksia yrittäjille. Yritysmaailmassa verkostot ja yhteistyökumppanit voivat olla ratkaisevia menestyksen kannalta.
  • Haasteiden selättäminen: Yrittäjyys voi tuoda mukanaan erilaisia haasteita ja vaikeita tilanteita. Keulink tarjoaa tukea näiden haasteiden selvittämisessä ja auttaa yrittäjiä löytämään ratkaisuja vaikeisiinkin tilanteisiin.

Kokonaisuudessaan Keulink toimii siis voimakkaana tukijana paikallisille yrittäjille, tarjoten heille tarvittavia työkaluja ja resursseja menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamiseen. Kehittämisyhtiöt ovat monille kaupungeille ja alueille tärkeitä, sillä ne edistävät paikallista taloudellista kasvua, työllisyyttä ja innovaatiotoimintaa.

Innovaatioita, brändin rakennusta ja verkostoitumista

Keuruun yrittäjät eivät ainoastaan toimi omilla saarillaan, vaan he ovat aktiivisesti mukana paikallisessa yhteisössä. Tiivis yhteistyö ja verkostoituminen ovat olennainen osa Keuruun yrittäjäkulttuuria ja ovat luoneet monia myönteisiä vaikutuksia sekä paikalliselle taloudelle että kaupungin imagolle.

Yrittäjät voivat löytää yhteisiä intressejä ja tarpeita, mikä johtaa yhteistyöhön eri projektien ja liiketoiminta-alojen parissa. Kun yrittäjät eri aloilta tapaavat ja jakavat ideoitaan, se voi johtaa uusien innovaatioiden syntyyn. Erilaiset näkökulmat voivat puolestaan inspiroida tarttumaan uusiin ratkaisuihin ja tuotteisiin. Parhaimmillaan verkostoituminen johtaa vahvojen asiantuntijaverkostojen muodostumiseen, joiden avulla yrittäjät voivat hyödyntää toistensa osaamista ja resursseja.

Yhteisötapahtumat, seminaarit ja yrittäjäyhdistykset ovat olennainen osa yhteisöllistä toimintaa. Ne tarjoavat foorumeita, joissa yrittäjät voivat kohdata toisiaan, vaihtaa ajatuksia ja oppia uutta. Tapahtumat edistävät yhteishenkeä ja luovat alustan ideoiden jakamiselle.

Lisäksi yrittäjyys on vaikuttanut positiivisesti Keuruun brändin rakentamiseen matkailukohteena. Paikallisten yritysten tarjoamat palvelut, tapahtumat ja tuotteet rikastuttavat matkailijoiden kokemusta ja tarjoavat heille syitä vierailla Keuruulla.

studies

Viikinlahti Campus

Viikinlahti Campus Keuruulla on tunnettu entisenä majoituspalveluna, mutta tällä rakennuksella on pitkä historia myös entisenä varuskunta-alueena. Majoitustoiminta alueella lopetettiin vuoden 2019 aikana ja tyhjillään rakennus on ollut vuodesta 2020 lähtien.

Silti edelleen Viikinlahden Campus yksi merkittävimmistä maamerkeistä Keuruun alueella. Sen rakennuksilla on pitkä historia, eikä se ole kaukana myöskään itse kaupungin nähtävyyksistä aina vanhaan kirkkoon ja kotiseutumuseoon.

Tervetuloa nuuhkimaan historian havinaa ja tutustumaan ihanan lomakaupunki Keuruun nähtävyyksiin ja tapahtumiin!

Rikas historia varuskunnasta majoituspalveluun

Viikinlahti Campus on entinen koulutus- ja tapahtumakeskus Keuruun entisen varuskunnan alueella. Varuskunnan ajoista paikalla on edelleen muistuttamassa pitkät rakennukset, sekä suuri ja valtava pihapiiri. 

Puolustusvoimat aloittivat toiminnan alueella vuonna 1967, kun Keuruulle perustettiin pioneerirykmentti. Tämä rykmentti koulutti vuosittain jopa tuhat uutta pioneeri- ja suojelualan varusmiestä. Ollessaan toiminnassa se ehti kouluttaa kaiken kaikkiaan noin 50 000 varusmiestä. Valitettavasti tämä rykmentti lopetettiin loppuvuodesta 2014, sen nähdessä viimeisten alokkaitten aloittavan koulutuksen alkuvuodesta 2014. 

Tämä rykmentti sijaitsi juurikin Viikinlahden Campuksen alueella. 

Varuskunnan lähdettyä alue on järjestänyt yksittäisiä koulutuksia ja tapahtumia, sekä erilaisia oheispalveluita. Etenkin se oli oivallinen majoituspaikka tai koulutuskeskus suurille ryhmille kokonsa vuoksi.

Viikinlahden Campuksen alue tarjosi myös majoitustoimintaa. Se oli erityisesti hyvä kumppani lähialueen aktiviteetteja tuottavien toimijoiden keskuudessa. 

Itsessään alueen läheisyydessä sijaitsivat niin maastoliikuntakeskus, tasokas ampumaurheilukeskus, hyvä luontopolku ja talvisaikaan hiihtolatuverkosto, sekä eteläisen Suomen ainoa vapaan moottorikelkkailun alue.

Viikinlahden Campuksen tilat

Monipuolisten palveluiden lisäksi Viikinlahden Campuksella on monipuolisia tiloja, aina jopa elokuvasaliin ja kuntotaloon saakka:

  • Sauna
  • Kuntotalo
  • Kahvila Sotku
  • Auditorio
  • Koulutusluokat

Tilojen sauna on todella valtava ja se sijaitsee kuntotalon yhteydessä. Kapasiteettia saunassa on yhteensä jopa 50 saunojalle yhtäaikaisesti.

Kuntotalo on esteetön tila ja sopii hyvin esimerkiksi turnauksia ja tapahtumia varten. Se on koko alueen suurimpia kuntotaloja, kooltaan noin 65×24 metriä. Tila on mahdollista jakaa kahteen erilliseen saliin väliverholla. Pukukoppeja on jopa 300 hengelle saatavilla. Lisäksi samaisessa talossa on kaksi kappaletta pienempää lämmittelysalia, jotka soveltuvat pienempien tilaisuuksien järjestämiseen.

Kahvila Sotku on entinen sotilaskodin tila. Tilassa voi järjestää erinomaisesti erilaisia tilaisuuksia ja vaikkapa juhlia. Tilaan mahtuu noin 50–150 henkeä kerrallaan. Suuremmille ryhmille lisätilaa saadaan tuplasti enemmän avaamalla ruokalan ja kahvilan väliset paljeovet. Kahvilassa on tarjoilutiski, erillinen keittiö ja 3 kappaletta wc:tä. Sen yhteydessä on myös pienempiä huoneita, joita voidaan hyödyntää tapahtumissa vaikkapa toimistohuoneina.

Viikinlahden Campuksen auditorio kattaa 320 paikkaa ja tiloissa on myös suuri esiintymislava. Tilaa voidaan käyttää koulutustilaisuuksien ohella myös vaikkapa teatteri- tai musiikkiesityksiin. Auditoriossa on pitkät penkit ja myös lämpiö.

Koulutusluokkia kampusalueella on 10 kappaletta. Luokat ovat eri kokoisia ja niihin mahtuu tilasta riippuen 10–80 koulutettavaa samaan aikaan, riippuen luokan kalustuksesta. 

Tule vierailulle Keuruulle!

Keuruu on Keski-Suomen maakunnassa sijaitseva kaupunki. Se on noin 60 kilometriä Jyväskylästä länteen. Kaupungissa asuu noin 9 500 henkeä.

Keuruu on erityisen tunnettu loma-asutuksestaan ja se onkin yksi suosituimmista kesäisitä mökkikunnista. Tämä heijastuu myös paljon alueen aktiviteetteihin, tapahtumiin ja nähtävyyksiin.

Alueella on pitkät perinteet, sillä pitäjänä Keuruu on ollut olemassa vuodesta 1652 asti. Aiemmin se tunnettiin nimellä Lapinsalmi, Ruoveden kappeliseurakunta. Kaupungiksi pitäjä julistautui vuonna 1986.

Nähtävyyksiä alueella

Yksi merkittävimmistä nähtävyyksistä alueella on Keuruun vanha puukirkko. Se on rakennettu jo 1700-luvulla ja nykyisin se toimii museona. Muita historiallisia rakennuksia on myöskin 1700-luvulla rakennettu Liukon pirtti, joka toimii myös vastaanottorakennuksena ja kahvilana.

Kesäistä tekemistä tarjoilee jokakesäiset Keuruun Markkinat, jossa on nähty esiintyjinä esimerkiksi Matti Nykänen ja Danny. 

Lisäksi joka kesä aluetta piristää helluntailaisten Juhannuskonferenssi Isossa Kirjassa. Tapahtuma kokoaa yhteen kristittyjä ympäri Suomea ja maailmaa Keuruulle.

Alueella on myös mahdollista minigolfata ja firsbeegolfata. Nyyssänniemen leirintäalueen kupeessa on kummallekin aktiviteetille omat ratansa. Lisäksi leirintäalueelta on mahdollista ostaa samalla kalastusluvat Keurusselälle ja Viratalan- ja Palsankoskelle.

Tekeminen tuskin loppuu, sillä Keuruun kaupunki kehitti keuruulaisten yrittäjien kanssa GoKeuruu -mobiilisovelluksen. Tämän sovelluksen tarkoituksena on auttaa niin alueen asukkaita kuin matkailijoita tutustumaan alueen tarjontaan.

keuruu tonttu

Vanha Keuruu

Vanha Keuruu on vanha ja idyllinen kulttuurikohde alueella. Alue sopii kaiken kokoisille ja ikäisille vierailijoille. Myös Keuruun vanha kirkko sijaitsee alueella.

Keuruun kirkko on arkkitehti Teodor Granstedtin suunnittelema ja se valmistui vuonna 1892. Erityisen kohteesta tekee sen uusgoottilainen punatiilinen ulkoasu ja kaksionainen alttaritaulu, mikä on Eero Järnefeltin maalaama.

Taide- ja kulttuurihistoriallinen Keuruun museo sijaitsee myös Vanhan Keuruun alueella. Museo tarjoaa ympärivuotisesti monipuolisia ja vaihtuvia näyttelyitä, joihin liittyy niin taide- kuin museokasvatusta työpajoineen.

Miltä onkaan virkamieskoti näyttänyt 1900-luvun alkupuolella? Tähän antaa vastauksen Punnosen talo. Osassa taloa on edelleen alkuperäinen sisustus ja talo itsessään huokuu 1920- ja 30-luvun tunnelmaa.

Keuruun kotiseutumuseo sijaitsee uuden kirkon takana Museonmäellä. Se jäljittelee 1800-luvun lopun keuruulaista talonpoikaismiljöötä ja itsessään alue koostuu kymmenestä eri puolelta Keuruuta siirretystä rakennuksesta.

Keuruulla sijaitsee myös Suomen kaunein rautatieasema. Vanha rautatieasema on arkkitehti Bruno Granholmin suunnittelema. Juna ei siellä enää pysähdy, mutta se nykyisin se kutsuu kävijöitä tutustumaan entisajan kokoelmiin: aina nostalgisista astioista emaliin, nukkeihin ja nalleihin.